Επισκόπηση Εταιρίας

Με γραφεία και εταιρείες σε 35 χώρες και 25 γλώσσες, η Network TwentyOne International προσεγγίζει την επιχειρηματική υποστήριξη με τις δεξιότητες, την γνώση και την αυτοπεποίθηση που μπορεί να αποκτηθεί μόνο έπειτα από πάνω από 20 χρόνια παγκόσμιας πείρας υποστήριξης των Ανεξάρτητων Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway.

Λειτουργώντας από τα κεντρικά της γραφεία κοντά στην Ατλάντα της Τζόρτζια, η Network TwentyOne International συντονίζει, κατευθύνει και επιβλέπει τον σχεδιασμό, το μάρκετινγκ και την εκτέλεση πάνω από 350 επιχειρηματικών συναντήσεων κάθε βδομάδα σε όλο τον κόσμο. Παρέχοντας κατάρτιση με την εξειδίκευση πολλών από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες Amway παγκοσμίως, η Network TwentyOne σχεδιάζει, αναπτύσσει και διανέμει επιχειρηματικά εκπαιδευτικά προγράμματα παγκοσμίως μέσω παραδοσιακών μεθόδων όπως είναι τα CD αλλά και μέσω πιο εξελιγμένων ψηφιακών εφαρμογών. Από τα ημερήσια εκπαιδευτικά σεμινάρια πωλήσεων με 30.000 συμμετέχοντες έως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε οπτικοακουστικό υλικό (ανεπτυγμένο σε πάνω από 25 γλώσσες, παραγωγή και διανομή σε 35 χώρες σε πάνω από 100.000 ιδιοκτήτες επιχείρησης) η Network TwentyOne International έχει το όραμα, την πείρα και την υποδομή να καλύψει όλες τις πτυχές της τοπικής αλλά και της διεθνούς επιχειρηματικής υποστήριξης και εκπαίδευσης για τους Ιδιοκτήτες Επιχείρησης Amway.

Η Network TwentyOne International παρέχει πλήρεις «άμεσες λύσεις επιχειρηματικής υποστήριξης» για τους Ιδιοκτήτες Επιχείρησης Amway μέσα από τις συναντήσεις και τις εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνοντας την εκπαίδευση, την αναγνώριση και την παρακίνηση σε δικτυακές εφαρμογές και προϊόντα πολυμέσων σχεδιασμένα να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε μία επικερδή επιχείρηση Amway. Όλα αυτά με την εγγύηση των τοπικών εξειδικευμένων ειδικών και την εμπειρία των διοικητικών στελεχών της εταιρείας.

Network TwentyOne